Sjamanisme

Sjamanistisch Healingswerk bij Witte Wind

Wij werken vanuit het principe van het sjamanisme dat alles is bezield, en in verbinding staat met alles in dit universum. We gebruiken hiervoor elementen van verschillende natuurvolkeren. De drumcirkels die we organiseren komen uit de traditie van de Native Americans, net als hen bespelen we gezamenlijk de pow-wow. Het despacho-ritueel dat wij gebruiken bij ceremonies is geïnspireerd op het werk van de Q ‘ros uit Peru; de klankschalen die we gebruiken komen uit Tibet en Nepal.
In individuele sessies gebruiken we naast elementen uit het sjamanisme ook technieken uit de ademtherapie, voice dialoque, systeemopstellingen, klankwerk, innerlijk-kind-werk, emotioneel lichaamswerk en soulvoice.

Wat is sjamanisme?

Uitgangspunt bij het sjamanisme is dat alles bezield is, de mensen, de bomen, de dieren, de stenen…… Alles is gelijkwaardig, met elkaar verbonden en maakt onderdeel uit van ‘Great Spirit’. Als alles in de zichtbare wereld een ziel heeft, is er ook een niet zichtbare geesteswereld. Deze wereld is nauw verbonden met onze zichtbare wereld.
Het sjamanisme is een begrip voor traditionele natuurreligies, rituelen en praktijken uit diverse culturen verspreid over de hele wereld. Voorbeelden zijn de Indianen in Noord en Zuid-Amerika, verschillende volkeren in Siberië, Mongolië, China, Zuidoost-Azië en Afrika en de Aboriginals in Australië. Ook in Europa hadden de natuurvolkeren hun eigen rituelen. Jammer genoeg is in Europa weinig van deze rituelen over gebleven.

Bemiddelaar tussen 2 werelden

Veel culturen hadden of hebben een sjamaan in hun gemeenschap. De lokale benaming voor de ‘sjamaan’ verschilt per gebied. Er zijn mannelijke en vrouwelijke sjamanen. Een sjamaan is een bemiddelaar tussen de spirituele en de materiële wereld. In het sjamanisme maak je contact met beide werelden: met beide benen op de aarde, en in verbinding met de kosmos. Achter de fysieke werkelijkheid zijn er voor het oog onzichtbare krachten en wezens. In de natuur leven natuurwezens, zoals: deva’s, (landschaps-) engelen, boomgeesten, kabouters, nimfen, elfen, etc. Bergen, heuvels, stenen, rivieren, beken, meren, bronnen, bomen, planten, dieren, gebieden, landschappen, etc. hebben allemaal zo hun eigen wezen. “All my relations” zeggen de Indianen en daarmee bedoelen ze alle mensen, dieren, planten, stenen, en wezens uit de geesteswereld mee. Ze voelen zich verbonden met de hele aarde, de hele schepping en de kosmos.

Zon en aarde: de verbinding

De aarde is een levend wezen: Gaia of moeder aarde. De aarde is de laatste eeuw ernstig aangetast door vervuiling, overbelasting en roofbouw. Met sjamanistische rituelen heel je de energetische wonden van de aarde. In de ceremonies stem je je af op de 5 elementen: (aarde, water, vuur, lucht en ether.) Deze zijn overal op aarde terug te vinden. Met het aanroepen van de 4 windrichtingen (het oosten, zuiden, westen en noorden) volg je de baan van de zon aan de hemel. Op deze manier maak je contact met het wezen van de zon. De zon en de aarde, het mannelijke en het vrouwelijke komen zo tot elkaar en verenigen zich. Dit gebeurt tegelijkertijd ook in jezelf. Door contact te maken met de kern van moeder aarde en de zon, maan en sterren boven je verenig je de kosmische en de aardse energieën.

Aardekristallen en de 5e dimensie

Steencirkel Ierland
Steencirkel County Cork

Midden in de aarde bevinden zich energetische kristallen.  Deze zijn na de ondergang van Atlantis gedeactiveerd. Sinds 2012 zijn deze kristallen weer werkzaam en helpen ons om de overgang te maken naar de 5e dimensie. De 5e dimensie is de nieuwe tijd van samenwerking, heling en respect voor elkaar en voor moeder aarde. Het is ook een tijd van overvloed, delen en dankbaarheid. Liefde, eenheid en vertrouwen staan centraal. Het vraagt vertrouwen in de bron en de natuurlijke kringloop van het leven; een tijd van contact maken en samenwerken met Engelen, Aartsengelen, gidsen, opgestegen meesters en zielen van overleden mensen. Iedereen, ieder wezen heeft zijn eigen rol in het geheel. Iedereen vult elkaar aan.

Klank, kristallen en genezing van de aarde

Sjamanen maken ook gebruik van klanken om contact te maken met andere bewustzijnsgebieden. De stem is hierbij belangrijk, maar ook de sjamanendrum is een oeroud instrument dat voor deze doeleinden wordt gebruikt. De Tibetaanse klankschalen werden oorspronkelijk gebruikt door sjamanen. Het boeddhisme heeft deze instrumenten omarmd net zoals het christendom de kerstboom. (De kerstboom heeft zijn oorsprong in rituelen van de Germanen, Vikingen en Druïden in Frankrijk en de Britse eilanden.) De trillingen van klanken zijn zeer geschikt om het energieveld van de aarde te helen. Stenen en vooral edelstenen of kristallen bekrachtigen en kanaliseren helende energieën. Ze verankeren kosmische energieën in de aarde. Stenen worden vaak in bepaalde patronen gelegd om de harmonische werking te versterken. Het medicijnwiel van de indianen is een goed voorbeeld. Het patroon waarin dit wordt gelegd is een cirkel met een kruis erin. Dit is het symbool van ‘De verlichte aarde’. Het is een krachtig symbool, een poort naar een andere dimensie. Stenen vormen op deze manier acupunctuurpunten voor de aarde.

Krachtplek Carnac Bretagne
Carnac Bretagne

Klank is trilling en trillingen hebben invloed op het menselijk lichaam, dieren, planten en de aarde. Met klankhealing harmoniseer je de aarde-energieën. Op krachtplaatsen komen deze aarde-energieën samen. Klankhealing heeft op deze plaatsen een versterkend effect; voor zowel de aarde als je eigen systeem. Je heelt niet alleen de plek zelf, maar tegelijkertijd ook een groter gebied, doordat krachtplekken met elkaar verbonden zijn. Met klankhealing communiceren deze energievelden met elkaar. Het is een raster van heilige geometrische patronen.

Krachtplaatsen

Tijdens een sjamanistische reis maak je een verkenningstocht in je eigen bewustzijn. Je komt in contact met verschillende dimensies van de aarde. In de natuur zijn deze dimensies goed te voelen. De spirituele en materiële wereld ontmoeten elkaar in de omgeving van krachtplaatsen. Deze krachtplaatsen bevatten veel levensenergie. Op deze plekken ‘laad je op’. Stonehenge en Glastonbury in Zuidwest-Engeland, de Nazca-lijnen en Machu Pichu in Peru, de piramiden in Egypte, Carnac in Bretagne en de hunebedden in Drenthe zijn voorbeelden van deze krachtplaatsen.

Saint Michael Krachtplek in Normandië
Saint Michael Krachtplek in Normandië

Vaak zijn deze krachtplaatsen door mensen ontdekt en bebouwd. Heilige bomen bevinden zich vaak op deze plaatsen. In de prehistorie bouwde men er hunebedden, dolmen, menhirs, steencirkels, grafheuvels en andere heiligdommen. Tijdens de verspreiding van het christendom werden op deze plekken kerken, kloosters en kathedralen gebouwd. Vanaf ca. 1300 na christus stemden de bouwers zich niet meer op deze plekken af. Veel krachtplaatsen zijn met elkaar verbonden door middel van ley-lijnen. Een krachtplaats ligt vaak op een kruispunt van ley-lijnen. Ley-lijnen zijn banen van energie. Al deze plaatsen vormen een netwerk; een rasterpatroon of ‘grid’ van energie dat de hele aarde omspant.