Klank in de Zorg

Als zorggever wil je graag dat je cliënt zich fijn voelt. Klank biedt hierbij ondersteuning en is een goede bedding voor zorg. Want klank geeft ontspanning, rust en een geluksgevoel. Een goede basis voor welbevinden, herstel en andere behandelingen.
Klank in de Zorg biedt klankworkshops, klankconcerten en individuele sessies, aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de persoon.

‘Kwaak, kwaak’

Klankworkshop
Een klankworkshop is een ontspannende activiteit. Samen luisteren en spelen met instrumenten zorgt voor verbinding en een gevoel van welbevinden. Een fijne invulling voor het vieren van een mijlpaal of een evenement.
We spelen voor de groep en bieden ruimte om zelf te ervaren en mee te spelen; bijvoorbeeld een rainstick vasthouden of voorzichtig op een bel slaan of de trilling van een klankschaal rond laten zingen. De mensen zitten hierbij in de ruimte, liefst op een gemakkelijke stoel, of in hun eigen (rol)stoel.
Het is prettig als er geen andere geluiden in de ruimte zijn.

Klanksessie op een groep

 

Groepsconcert
Bij een concert spelen we voor de groep en gaat het vooral om het ervaren van klanken. De mensen liggen op een matje of zitten in een fijne (rol)stoel waarin ze goed kunnen ontspannen. We spelen zoveel mogelijk in op de mensen in de groep, en de sfeer in het moment. De klanken van de klankschalen, oceandrum, sansula en andere wereldinstrumenten geven een hele diepe ontspanning.
Na het concert is er tijd nodig om weer in het dagbewustzijn te komen.
Een concert in de avond, zorgt ervoor dat cliënten daarna lekker kunnen slapen.

Op het lichaam werken: voor een diepe werking.

Individuele Klanksessie
Als zorggever wil je graag dat je cliënt zich goed voelt. Graag ondersteunen we met klank in de zorg, voor meer ontspanning en rust. Een fijne basis voor herstel en andere (medische) behandelingen. Het is belangrijk dat we vooraf weten of er dingen zijn waar we rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld  een pijnlijke wond die net ontstaan is. Bij hele zieke mensen worden geen klankschalen op het lichaam geplaatst. Ook bij verse littekens en wonden wordt niet óp het lichaam gewerkt. Eerst maken we contact en stemmen we ons af op wat nodig is en gewenst is. We werken vooral intuïtief. We kiezen selectief die instrumenten die rust en afstemming geven. Vaak zijn het een aantal klankschalen en een carillon of  alleen stem met zachte  sjamanendrum.

Welke ruimte is geschikt?
Een gezamenlijke huiskamer, stiltekamer of snoezelruimte zijn prima voor een klankconcert of klankworkshop. Maar ook een sportlokaaltje kan werken, afhankelijk van de grootte van de groep en de mogelijkheden ter plaatse. Of buiten op een rustige plek. Belangrijk is dat de ruimte rustig is en er liefst geen andere geluiden zijn. En dat de mensen zich er op hun gemak voelen.

Bewoners genieten van het geluid van de oceaan met de oceandrum.

Tips voor na het concert of workshop
Hou rekening met extra drinkbehoefte. Na een klankworkshop of -concert worden meer afvalstoffen afgevoerd. Extra drinken is dus belangrijk.
Geef na de klanksessie ruimte voor extra rust en ontspanning. Lichaam en geest heeft dan behoefte om de ervaringen weer te integreren.

Contra-indicaties
Het werken met klankschalen op het lichaam is niet aan te raden voor mensen met een pace-maker, trombose, psychotische kwetsbaarheid of een delier. Eventueel kan er wel gewerkt worden met stem of klankschalen naast het lichaam of in de ruimte. Als u twijfelt of een behandeling geschikt is, overleg dan vooraf even.
U kunt ook altijd uw huisarts of instellingsarts vragen om advies.

Heeft u andere wensen of vragen? Neem dan contact met ons op om uit te wisselen voor een kennismakingsafspraak.
Als we weten wat uw wensen zijn, doen we graag een aantrekkelijk ‘op maat’ aanbod.

Voor wie?
Als zorggever wil je graag dat je cliënt zich goed voelt. Klanken geven ontspanning, innerlijke rust, plezier en een gevoel van welbevinden. Klank in de Zorg is eigenlijk voor iedere persoon die meer wil ontspannen.

Hieronder noemen we de werking van klankwerk bij groepen waar we vaak mee werken. Mocht uw cliënt niet in deze ‘vakjes’ passen? Geen probleem! Klank is voor iedereen weldadig.

Merlijn ‘Ik voel me helemaal ZEN’

We werken regelmatig met mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De rustgevende werking van klank werkt geestelijk en lichamelijk ontspannend. Hierdoor voelen mensen meer lichaamsbewustzijn en worden ze rustiger. Het zelf spelen met klanken en instrumenten  geeft deze mensen ook veel plezier.

Klank is ook heilzaam voor mensen met een psychische kwetsbaarheid; de rustgevende werking van klank werkt ontspannend. Hierdoor raken mensen meer ‘in hun lichaam’ ervaren ze meer lichaamsbewustzijn, zitten ze minder in hun hoofd, ervaren ze meer innerlijke rust en zijn ze minder vatbaar zijn voor overprikkeling en angsten. De behandelingen kunnen tijdelijk verlichting geven. Voor de lange termijn kunnen de behandeling een goede basis geven voor herstel in combinatie met andere therapieën of activiteiten gericht op herstel.

Voor mensen of kinderen met ADHD zorgen de klanken voor delta, theta en alfa golven en geven rust in het hoofd, en daardoor ook rust in het lijf. De concentratie verbetert. Bij herhaling blijven de resultaten steeds langer voelbaar.

Voor mensen met geheugenproblemen werkt het heel activerend; het zelf spelen met klanken en instrumenten geeft hen veel plezier. De rust die klank brengt doet de geest van dementerenden goed.

Voor mensen in de palliatieve zorg brengen de klanken rust en ontspanning en geven welbevinden. Een drukke onrustige geest krijgt even verlichting.

Het ervaren en beleven van klanken en het zelf mee mogen doen geeft mensen in verzorgings- en verpleegtehuizen plezier en ontspanning.

Bovenstaande geeft wellicht de indruk dat het werken met klank voorspelbaar is, bij elke doelgroep. Maar dit is zeker niet altijd het geval. Zo werden we een keer gevraagd om een concert te geven bij een instelling, maar bleken de gasten toch heel graag zelf mee te doen, en werd het een actief concert.
Het is juist onze expertise om in het moment in te spelen op wat er gevraagd wordt door de cliënten. Zo is overal de sfeer anders, de mensen en de klanken.

Overleggen over wat er mogelijk is voor uw cliënt?

Samen plezier aan de grote drum, die ook wel ‘pow wow’ wordt genoemd.

Contra-indicaties
Het werken met klankschalen op het lichaam is niet aan te raden voor mensen met een pace-maker, trombose, psychotische kwetsbaarheid of een delier. Eventueel kan er wel gewerkt worden met stem of klankschalen naast het lichaam of in de ruimte. Als u twijfelt of een behandeling geschikt is, overleg dan vooraf even.
U kunt ook altijd uw huisarts of instellingsarts vragen om advies.